Шрифт:
Колір:

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей Договір відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України є публічним договором (офертою) та адресований невизначеному колу осіб, незалежно від їхнього статусу (фізичним особам, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям).

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКАФАРМ», юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код 36620457, місцезнаходження: 03115 ,м. Київ, пр-т. Берестейський, 104, (далі – «Продавець»), в особі генерального директора Погасій Людмили Петрівни, який діє на підставі Статуту, розміщує цю оферту про укладення договору купівлі-продажу дистанційним способом товару Продавця, представленого на веб-сайті

1. Визначення термінів

1.1. Відповідно до мети цієї Оферти нижченаведені терміни використовуються у такому значенні:

Покупець - фізична або юридична особа, яка розмістила Замовлення на Сайті або МІС та здійснила Акцепт Оферти.

Публічна Оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, на укладення договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Покупцем (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

Акцепт Оферти – беззастережна згода Покупця з умовами Оферти шляхом заповнення всіх обов’язкових полів при оформленні Замовлення та підтвердження Замовлення.

Договір – договір про купівлю-продаж Товару дистанційним способом, який укладений між Покупцем і Продавцем шляхом акцепту Покупцем цієї Оферти.

Купівля-продаж товару дистанційним способом - роздрібна торгівля Товаром з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем дистанційним способом, яка включає прийом замовлення, комплектування, зберігання, доставку замовленого Покупцем Товару та його оплату.

Кур’єр оператора поштового зв’язку – уповноважена особа оператора поштового зв’язку, на яку покладені функції щодо безпосереднього надання послуг щодо доставки замовленого Покупцем товару.

Оператор поштового зв'язку - суб'єкт підприємницької діяльності, який на договірних засадах залучений Продавцем до виконання послуг доставки замовленого Покупцем Товару та внесений в установленому законодавством порядку до Єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку.

Електронна медична інформаційна система (МІС) - інформаційно-телекомунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема з центральною базою даних (у разі підключення), а також використовується Продавцем для формування Замовлення.

Опублікування – розміщення тексту цієї Оферти на Сайті Продавця.

Сайт Продавця – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою в адресному просторі українського сегмента Інтернету, адміністратором якого є Продавець.

Замовлення – комплекс дій Покупця, що складається з обрання Товарів, поміщення обраних Товарів у кошик на сайті МІС, зазначення Покупцем усіх необхідних даних, обрання бажаного способу доставки та оплати, та натискання кнопки «Відправити замовлення» що свідчить про підтвердження Покупцем Замовлення. Під Замовленням в рамках цього Договору розуміється також перелік Товарів, належним чином замовлених Покупцем.

Товар або Товари – усі товари Продавця, які входять до асортименту товарів, що розміщений на Сайті Продавця (продубльований на сайті МІС), та є доступними для Замовлення.

Всі інші поняття за текстом даного Договору застосовуються відповідно до значення, наведеного в законах та підзаконних актах, міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього Договору.

2.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару дистанційним способом, у тому числі:

добровільний вибір Покупцем Товару на Сайті Продавця або МІС;

самостійне оформлення Покупцем Замовлення;

обрання способу доставки та оплати вартості Товару;

здійснення оплати вартості Товару та доставки оформленого Замовлення.

3. Права та обов’язки:

3.1. Продавець має право:

3.1.1. Вимагати від Покупця виконання умов Договору.

3.1.2. Продавати Товар на акційних умовах, з якими Покупець може ознайомитись на сторінці Сайту Продавця https://tovlekfarm.com.ua/catalog/

3.2. Продавець зобов’язаний:

3.2.1. Виконувати умови цього Договору;

3.2.2. Перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його упаковки;

3.2.3. Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та Замовлення Покупця;

3.2.4. Не розголошувати будь-які персональні данні Покупця і не надавати доступ до таких даних третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Покупця, або коли таке розголошення чи надання доступу зумовлено виконанням цього Договору або захистом прав, що надані цим Договором.

3.3. Покупець має право:

3.3.1. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

3.3.2. Скористатися акційними умовами придбання Товару, які зазначені на сторінці Сайту Продавця https://tovlekfarm.com.ua/discounts/

3.4. Покупець зобов’язаний:

3.4.1. Своєчасно оплатити та отримати Товар(и) відповідно до умов цього Договору;

3.4.2. Нести витрати з оплати вартості послуг доставки та послуг (комісії) за здійснення оплати.

4. Порядок оформлення Замовлення

4.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Продавця. Замовлення формується за допомогою МІС, з використанням відповідних посилань та алгоритмів на Сайті Продавця.

4.2. Покупець після підтвердження Замовлення (натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» чи підтвердження сформованого Замовлення по телефону) не має права змінювати перелік Товарів, які він купує, але може здійснити інше замовлення шляхом вибору іншого переліку та/або кількості Товарів на Сайті Продавця (або МІС).

5. Ціна Товару, спосіб, строки та порядок розрахунків, вартість та спосіб доставки товару

5.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказуються на Сайті Продавця (дублюються на сайті МІС). Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів і ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати та вказується при оформленні Замовлення.

5.2. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Сума Замовлення може змінюватися в залежності від ціни або кількості Товару, до підтвердження Замовлення Покупцем.

5.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно підтвердженого Замовлення. Доступні способи оплати для різних Замовлень можуть відрізнятися. Покупець самостійно обирає зручний для нього спосіб оплати Замовлення із доступних та вказаних на Сайті Продавця (сайті МІС).

5.4. Оплата здійснюється в національній валюті України.

5.5. Продавець може надавати знижки (здійснювати тимчасове зменшення ціни Товару) шляхом проведення акцій або надіслання Покупцю відповідного промо-коду. Продавець має право на свій розсуд визначати умови зазначених акцій та використання промо-коду Покупцем. У будь якому випадку знижка за відповідним промо-кодом може бути отримана Покупцем лише одного разу, при цьому, дія промо-коду не поширюється на Товар, ціна якого була знижена згідно умов акцій.

6. Порядок доставки Замовлення

6.1. Доставка Замовлення виконується кур’єром оператора поштового зв’язку за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором чи прямо не зазначено на Сайті Продавця при формуванні Замовлення. Покупець при оформленні Замовлення може обрати опцію самовивозу замовленого Товару, та самостійно отримати Замовлення у визначеній аптеці Продавця.

6.2. При отриманні Замовлення Покупець має впевнитися в його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки.

6.3. У разі, якщо Замовлення містить лікарські засоби, Покупець має право під час отримання Замовлення відмовитися від доставленого Замовлення та вимагати повернення коштів від Продавця у випадку, якщо:

Пошкоджено первинну та/або вторинну упаковку лікарського засобу.

Минув термін придатності лікарського засобу.

Уповноваженим органом опублікована заборона реалізації та застосування лікарського засобу.

6.3.1. Якщо доставлене Замовлення не відповідає визначеному та підтвердженому Покупцем при підтвердженні Замовлення переліку Товарів за кількістю або складом, найменуванням, дозуванням, формою випуску, ціною, Покупець має право після огляду доставленого Замовлення відмовитися від його отримання та вимагати повернення коштів від Продавця.

У разі відмови від доставленого Замовлення сума послуг з доставки сплачується відповідно до встановлених тарифів оператора поштового зв’язку.

7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір вступає в дію з моменту Акцепту Оферти Покупцем та діє до виконання усіх умов Договору Покупцем та Продавцем.

8. Відповідальність

8.1. Продавець не несе відповідальності за вибір Покупцем Товару, однак гарантує відповідність усіх складових підтвердженого Замовлення обраним Покупцем Товарів. У разі неможливості забезпечення повноти Замовлення (тимчасової відсутності окремих Товарів тощо) Продавець комунікує з Покупцем та пропонує йому або заміну частини Товарів Замовлення на аналогічні, або виконання Замовлення в частині наявних Товарів.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації, що робить таке належне, своєчасне виконання неможливим.

8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, Продавець і Покупець звільняються від зобов’язань щодо виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Продавець або Покупець не могли передбачити і відвернути розумними способами.

8.5. Продавець і Покупець докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких можливих розбіжностей шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Цей Договір укладено в Україні і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів,

Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, які набувають чинності з моменту їх публікування на Сайті Продавця та розповсюджуються на Замовлення, здійсненні з моменту опублікування відповідних змін на Сайті.

9.4. Продавець вважається таким, що виконав свій обов'язок за Договором, а Покупець набуває право власності на Товар з моменту фактичного вручення Товару, що засвідчується розрахунковим документом, наданим разом з примірником замовлення.

Адреса та реквізити Продавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКАФАРМ»

Місцезнаходження: 03115 ,м. Київ, пр-т. Берестейський, 104

Поштова адреса: м. Київ, індекс 02094, м. Київ., вул. Якова Гніздовського, 1;

UA233052990000026004016202631 в Столична філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

E-mail: gala_apteka@galafarm.com.ua

305299 код ЕДРПОУ 36620457

тел. «+38(044) 503-90-00