Шрифт:
Колір:

Політика конфіденційності та умови користування Сайтом

Просимо Вас уважно ознайомитись з Умовами користування Сайтом та Політикою конфіденційності перед початком роботи з Сайтом

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та / або у формі картотек персональних даних. У контексті даної політики Компанія є власником «Бази персональних даних «Користувачі».

1.2. Володілець персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не встановлено законодавством України. В розумінні цієї Угоди, Володільцем персональних даних є Компанія. 

1.3. Конфіденційна інформація – інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, окрім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законодавством України. 

1.4. Компанія або МиТовариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКАФАРМ», код ЄДРПОУ 36620457.

1.5. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.6. Партнери – будь-які фізичні або юридичні особи, пов'язані з Компанією договірними відносинами, яким надається право обмеженого доступу до Сайту з метою поширення та надання інформації про послуги, а також оформлення заявок на бронювання або замовлення Продукції від користувачів з подальшим придбанням Продукції. 

1.7. Політика – дана Політика про обробку і захист персональних даних та Умови користування Сайтом.

1.8. Користувач або Ви – юридична або фізична особа, зареєстрована на Сайті або особа, яка хоча б один раз відвідала Сайт, в тому числі без реєстрації. Користувач в процесі користування Сайтом набуває статусу суб'єкта персональних даних.

1.9. Продукція – будь-які вироби (товари), роботи або послуги, які виготовляються, виконуються чи пропонуються Компанією або Партнерами для потреб Користувача за допомогою Сайту.

1.10. Сайт – веб-сайт , адміністратором якого є Компанія, включаючи його мобільні версії і додатки (за наявності) та який є інтернет-сервісом, спеціально створеним для здійснення Користувачами пошуку інформації про Продукцію, яка реалізується безпосередньо Компанією. 

1.11. Згода – будь-яке добровільне, конкретне, інформоване і однозначне волевиявлення Користувача, вчинене шляхом оформлення заяви або проявом чітких позитивних дій для підтвердження згоди (дозволу) на обробку Компанією персональних даних Користувача. Згода Користувача (суб'єкта персональних даних) надається шляхом проставлення позначки на електронній сторінці документа або в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень. 

1.12. Сookie – фрагмент даних у формі одного або декількох файлів, згенерований Сайтом, спрямований веб-браузеру, який зберігається на пристрої Користувача. У контексті даної Політики під Cookie треба також розуміти будь-які подібні технології, такі як піксельні теги, веб-маяки та порожні GIF-файли (додані на Сайті). 

Всі інші поняття застосовуються за текстом даної Політики відповідно до значення, наведеного в законах та підзаконних актах, міжнародних договорах України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Умови використання Сайту

Компанія (Ми) надає Користувачу (Вам) можливість користуватися цим Сайтом, отримувати інформацію про товари та послуги. Ви погоджуєтесь з Умовами використання Сайту, коли відкриваєте будь-яку його сторінку. Ми залишаємо за собою право змінювати контент Сайту і Умови використання Сайту без попередження чи попереднього повідомлення про це. 

Наш Сайт дозволяє Вам переглядати та завантажувати матеріали цього Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах заборонено.

Відмова від відповідальності

Ми не несемо будь-яку відповідальність за будь-які прямі, непрямі, штрафні і побічні збитки або шкоду (від втрати прибутку, доходу, репутації, даних або від переривання ділової активності), які зумовлені використанням, наслідками використання або невикористанням сайту, а також будь-яких сайтів, які певним чином пов’язані з цим Сайтом.

Якщо Ви розцінюєте певний контент на Сайті як такий, що порушує Ваші права або права третіх осіб, просимо Вас повідомити нас про це електронною поштою.

Використання персональних даних

Будь-які Ваші персональні дані, які Ви добровільно надали через Сайт, або в інший спосіб, підпорядковуються і обробляються згідно даної Політики конфіденційності.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана Політика, розроблена відповідно до чинного законодавства України, і визначає, як Компанія збирає, реєструє, накопичує, зберігає, адаптує, змінює, оновлює, використовує, поширює, знеособлює, передає і знищує Ваші персональні дані на Сайті. У всіх випадках персональні дані обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2. Дана Політика стосується Сайту з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами / програмним забезпеченням (у разі наявності). На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти – дія Політики на такі сайти не поширюватиметься.

2.3. Метою обробки персональних даних є:

 • виконання договірних відносин;
 • надання або пропонування Компанією або Партнерами товарів або послуг Користувачеві;
 • обробка замовлень Користувача;
 • обробка платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку;
 • створення і реалізація бонусних програм;
 • надсилання Користувачеві комерційних пропозицій;
 • можливість контакту з Користувачем через (і) надсилання Користувачеві Компанією або Партнерами сервісних, юридичних, інформаційних, рекламних або іншого характеру листів на електронну пошту; (іi) здійснення дзвінків (в тому числі, автоматично набраних і / або попередньо записаних) від Компанії і / або Партнерів на номер телефону Користувача; (іii) відправка SMS, Viber-повідомлень або інших текстових повідомлень Компанією або Партнерами на номер телефону Користувача;
 • поліпшення / спрощення роботи з сайтом;
 • забезпечення безпеки Сайту.

2.4. Персональні дані зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для цілей обробки персональних даних, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.5. Обробка персональних даних здійснюється з Вашого Згоди. Ви даєте Згоду на обробку своїх персональних даних при реєстрації або використанні Сайту. Надаючи Згоду на обробку персональних даних, Ви підтверджуєте, що цілком і повністю ознайомлені і згодні з умовами даної Політики. Надаючи Згоду на обробку своїх персональних даних, Ви також підтверджуєте, що повністю розумієте цільове призначення Сайту і мету обробки Ваших персональних даних.

2.6. Компанія залишає за собою право змінювати Політику в будь-який час, оновлювати її, публікуючи зміни на Сайті. Якщо Ви продовжуєте користуватися Сайтом після внесення змін, то автоматично берете на себе юридичне зобов'язання дотримуватися оновлених умов Політики. Компанія не несе відповідальності за завдані збитки або збитки, понесені Вами або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

2.7. Політика є обов'язковою для виконання співробітниками Компанії та Партнерів, які безпосередньо здійснюють обробку та / або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків і / або договірних зобов'язань.

3. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Власником і розпорядником Ваших персональних даних є Компанія.

3.2. Компанія збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці метою їх обробки.

3.3. Компанія не збирає інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, про засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

3.4. Сайт не призначений для користувачів молодше 14 років.

3.5. Партнери несуть особисту відповідальність за будь-які інформаційні матеріали, які розміщують на Сайті або які розміщуються на Сайті в їх інтересах (в тому числі за інформацію про Продукцію в контексті ст. 15 п 1 Закону України «Про захист прав споживачів»).

3.6. Щоб зробити відвідування Сайту зручнішим, відстежувати відвідування Сайту і покращувати сервіс, Компанія збирає файли Сookie.

3.7. Обробка персональних даних здійснюється Компанією та / або Партнерами відповідно до мети такої обробки і відповідно до цієї Політики та чинного законодавства України.

3.8. Обробка персональних даних здійснюється повністю або частково в електронній формі з використанням засобів інформаційної (автоматизованої) системи. Обробка персональних даних здійснюється в дата-центрах (серверах) Компанії.

3.9. Всі Бази персональних даних, які належать Компанії, знаходяться в дата-центрах або за адресою Компанії.

Згода на обробку персональних даних

На підставі власного добровільного волевиявлення Я надаю Компанії свою однозначну згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до наведених нижче умов:

1. Склад і обсяг моїх персональних даних, які можуть бути оброблені: будь-які мої персональні дані, необхідні Компанії для досягнення зазначеної нижче мети їх обробки, включаючи, але не обмежуючись даними про моє ім'я, прізвище, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, паролі до облікового запису користувача.

2. Мета обробки моїх персональних даних:

 • виконання договірних відносин;
 • надання або пропонування мені Компанією або партнерами Компанії, пов'язаними з Компанією договірними відносинами (далі - Партнери), послуг або товарів;
 • обробка замовлень;
 • обробка платежів, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку;
 • створення і реалізація бонусних програм;
 • надсилання мені комерційних пропозицій;
 • можливість контакту зі мною через надсилання мені Компанією або Партнерами сервісних, юридичних, інформаційних, рекламних або іншого характеру листів на електронну пошту; здійснення дзвінків (в тому числі, автоматично набраних і / або попередньо записаних) від Компанії і / або Партнерів на мій номер телефону, відправку SMS, Viber-повідомлень або інших текстових повідомлень Компанією або Партнерами на мій номер телефону;
 • поліпшення / спрощення роботи з сайтом Компанії;
 • забезпечення безпеки сайту Компанії.

3. Обсяг обробки моїх персональних даних може включати, в тому числі, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, передачу, знеособлення і знищення відповідних моїх персональних даних. При цьому Компанії надається дозвіл на передачу моїх персональних даних та / або надання права часткової або повної обробки моїх персональних даних будь-яким розпорядникам персональних даних і третім особам (включаючи будь-яких Партнерів Компанії, служби доставки, афілійованих осіб Компанії) в межах зазначеної вище мети обробки і за умови дотримання вимог законодавства щодо захисту персональних даних без повідомлення мене про таку передачу.

4. Форма обробки моїх персональних даних включає, в тому числі, обробку з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

5. Термін обробки моїх персональних даних є необмеженим, але не більше, ніж це необхідно з метою обробки, передбаченою цією згодою.

6. Будь-які застереження щодо обробки моїх персональних даних відповідно до цієї згоди, крім зазначених вище, можна надіслати на електронну адресу: gala_apteka@galafarm.com.ua

7. Контактна інформація Компанії:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКАФАРМ»

Місцезнаходження: 03115 ,м. Київ, пр-т. Берестейський, 104

Поштова адреса: м. Київ, індекс 02094, м. Київ., вул. Якова Гніздовського, 1;

UA233052990000026004016202631 в Столична філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

E-mail: gala_apteka@galafarm.com.ua

305299 код ЕДРПОУ 36620457

тел. «+38(044) 503-90-00

 

Цим я також підтверджую, що належним чином повідомлений (-а) про власника моїх персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мої права як суб'єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних щодо моєї особи та осіб, яким можуть бути передані мої персональні дані.

ЗБІР І ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

3.10. Компанія збирає наступні категорії файлів Сookie:

Вкрай необхідні файли Cookie (strictly necessary Cookies), які є обов'язковими для правильної роботи Сайту. Дані файли Cookie включають, наприклад, файли, які дозволяють Вам переглядати захищені сторінки Сайту, користуватися розділом «Оформлення замовлення» . У зв'язку з їх важливістю для функціонування Сайту, Ви не можете відмовитися від таких файлів Сookie. Можливість здійснення такої обробки даних базується на ст. 11 ч. 1 п. 3 Закону України «Про захист персональних даних» (договірне надання послуг).

Експлуатаційні файли Cookie (performance cookies), які збирають інформацію про використання Користувачем Сайту, наприклад, які сторінки Ви відвідуєте найчастіше, і чи виникають у Вас будь-які помилки. Дані файли не ідентифікують Вас. Вся зібрана інформація збирається в сукупності і, як наслідок, анонімно, а також використовується виключно для того, щоб поліпшити роботу Сайту. Якщо Ви обмежите застосування експлуатаційних файлів Cookie, Ми не зможемо скористатися інформацією за результатами використання Вами нашого Сайту з метою поліпшення досвіду Вашого користування Сайтом в подальшому.

Функціональні файли Cookie (functionality cookies). Вони використовуються для розпізнавання і запам’ятовування налаштувань, які Ви обрали під час попередніх відвідувань сайту. Як наслідок, при подальшому використанні Сайт буде автоматично враховувати Ваші особисті переваги. Наприклад, Сайт може запам’ятовувати розмір тексту, шрифтів, мовні налаштування тощо. Крім того, ми використовуємо такі cookie-файли для того, щоб вам не доводилося повторно вводити одну і ту ж саму інформацію, коли ви відвідуєте наш Сайт. Якщо Ви обмежите застосування функціональних файлів Сookie, Ми не зможемо враховувати при подальшому відвідуванні Вами нашого Сайту Ваші вподобання.

Цільові файли Cookie (targeting cookies), які застосовуються для відображення на Сайті реклами, яка більше відповідає Вашим інтересам. Також дані файли дозволяють обмежити кількість разів, які Користувач бачить рекламу, а Компанії проаналізувати ефективність маркетингових заходів. Так, цільові файли Cookie запам'ятовують дані про візит Користувача на Сайті, сторінки, які Користувач відвідав, і посилання, за якими Користувач перейшов. Обробка такої інформації здійснюється на підставі згоди Користувача і ст. 11 ч. 1 п. 1 Закону України «Про захист персональних даних». Ця інформація може бути анонімізована. Часто такі файли Сookie розміщуються за згодою Компанії третіми особами, а дані, зібрані такими файлами, можуть з вищезазначеною метою передаватися третім особам. Якщо ви обмежите застосування цільових файлів Cookie, Ми не зможемо надати Вам рекламу, яка буде відповідати Вашим інтересам.

Аналітичні файли Cookie (analytics cookies). Вони дозволяють розпізнавати і підраховувати загальну кількість відвідувачів Сайту, а також аналізувати їх переміщення Сайтом. Це допомагає Компанії вдосконалювати роботу Сайту, наприклад, сприяти тому, щоб Користувачі могли легко знайти бажану інформацію. Дана інформація не є персональною.

Компанія залишає за собою право збирати і інші категорії файлів Cookie.

3.11. Більша частина файлів Cookie, які збирає Компанія, є сесійними файлами Cookie (session cookies). Тобто, такі файли мають тимчасовий характер, який відраховується з моменту відкриття вікна браузера до моменту його закриття. Після завершення сесії браузера вони видаляються з Вашого електронного пристрою.

3.12. Крім того, наші файли Сookie відносяться до так званих захисних Сookies (secure cookies), які дозволяють під час сесії браузера захистити вміст таких файлів.

3.13. При використанні Сайту, на його сторінках можуть бути присутніми коди інших інтернет-ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет-ресурси і треті особи можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали сайт, а також іншу інформацію, яку передає Ваш браузер. Такими інтернет-ресурсами можуть бути: системи банеропоказів; соціальні плагіни мереж (наприклад, Facebook, Google+).

3.14. Частина даних із зібраних Компанією файлів Cookie можуть надаватися третім особам, які мають право на отримання таких даних відповідно до договірних або інших законних підстав (зокрема Компанія може надавати такі дані Партнерам).

4. ВІДКЛЮЧЕННЯ ФАЙЛІВ COOKIE

4.1. Користуючись нашим Сайтом, Ви автоматично погоджуєтеся з використанням файлів Сookie і умовами цієї Політики.

4.2. Ви можете відмовитися від використання файлів Сookie (така опція доступна в налаштуваннях браузера). Однак, відключення функції відправки файлів Cookie може обмежити можливості використання Сайту.

4.3. Якщо Ви в силу будь-яких причин не бажаєте, щоб інші інтернет-ресурси, коди яких присутні на Сайті (наприклад, Facebook, Google+), отримували доступ до Ваших даних, Ви можете за власним бажанням вийти зі свого аккаунта або профілю, очистити файли Cookie (через свій браузер).

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Компанія використовує системні і програмно-технічні засоби і засоби зв'язку, які запобігають втраті, крадіжці, несанкціонованому знищенню, перекрученню, підробці, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

5.2. Роботу, пов'язану з захистом персональних даних при їх обробці, в Компанії відповідно до законодавства організовує відповідальна особа. Відповідальною особою за обробку персональних даних є директор Компанії.

5.3. Співробітники Компанії або Партнерів, які безпосередньо здійснюють обробку та / або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових (трудових) обов'язків або договірних зобов'язань, зобов'язані дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних», цієї Політики та інших внутрішніх документів в сфері захисту персональних даних.

5.4. Особи, які мають доступ до персональних даних, зокрема, які здійснюють їх обробку, в разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.5. Співробітники Компанії або Партнерів, що мають доступ до персональних даних, в тому числі, які здійснюють їх обробку, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм були довірені або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов'язків.

6. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

6.1. Компанія передає Ваші персональні дані (надає доступ до них) третім особам відповідно до цілей їх обробки. Надаючи Згоду на обробку персональних даних, Ви одночасно даєте згоду на таку передачу Ваших персональних даних. Така передача завжди відбувається відповідно до цієї Політики та Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Нижче Ми вказуємо випадки, в яких здійснюється передача Ваших персональних даних, однак Компанія залишає за собою право здійснювати їх передачу і в інших випадках відповідно до цілей обробки.

6.3. Компанія передає персональні дані Партнерам і службам доставки (поштовим операторам), пов'язаним з Компанією договірними відносинами. Така передача персональних даних необхідна і здійснюється для реалізації цілей їх обробки, зазначених в цій Політиці, а також для реалізації основних функцій Сайту і здійснюється без будь-якого додаткового повідомлення.

6.4. Компанія може передавати персональні дані афілійованим особам компанії без будь-якого додаткового повідомлення.

6.5. Персональні дані, отримані від Вас, також можуть бути передані третій особі, без додаткового повідомлення про таку передачу, наскільки це дозволено чинним законодавством України, в тому випадку, якщо Сайт або його частина буде відчужена, будь-яким чином буде переданий третім особам в порядку, визначеному чинним законодавством України. У цьому випадку, з моменту такого відчуження / передачі / надання доступу права і обов'язки, визначені цією Політикою, переходять до правонаступників на підставі відповідного договору.

6.6. Ваші персональні дані можуть бути передані третій особі без додаткового повідомлення про таку передачу відповідно до вимог чинного законодавства України, рішення суду або акта суб'єкта владних повноважень. Вимоги щодо розкриття персональних даних можуть бути оскаржені, якщо Компанія вважатиме, що на це є законні підстави, однак Компанія не бере на себе такого зобов'язання.

6.7. Ми можемо залучати постачальників послуг обробляти Ваші персональні дані для цілей, описаних в цій Політиці. Ці постачальники послуг обробляють дані тільки від нашого імені, відповідно до наших інструкцій і під нашим контролем відповідно до цієї Політики.

6.8. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства про захист персональних даних або не може їх забезпечити. Проте, Компанія не може нести будь-яку відповідальність за дії співробітників Партнерів, афілійованих осіб, інших третіх осіб, які безпосередньо здійснюють обробку та / або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх службових (трудових) або договірних обов'язків. Такі треті особи залишаються відповідальними за дії своїх співробітників і несуть усі пов'язані ризики самостійно.

6.9. Компанія не несе відповідальності за обробку і розкриття персональних даних і будь-якої іншої інформації третім особам, які не перебувають у власності або під управлінням Компанії, фізичними особами, які не є співробітниками Компанії.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1. Якщо у Вас виникнуть будь-які питання або скарги, рекомендації або коментарі щодо захисту персональних даних, цієї Політики, Ви може звернутися листом на електронну пошту або листом на адресу Компанії.

7.2. Зв'язатися з Компанією можна за наступними контактними даними:

Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕКАФАРМ»

Місцезнаходження: 03115 ,м. Київ, пр-т. Берестейський, 104

Поштова адреса: м. Київ, індекс 02094, м. Київ., вул. Якова Гніздовського, 1;

UA233052990000026004016202631 в Столична філія АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

E-mail: gala_apteka@galafarm.com.ua

305299 код ЕДРПОУ 36620457

тел. «+38(044) 503-90-00